English

Specijalistička ordinacija

za opću medicinu

Darko Marđetko dr med

Specijalist za opću medicinu

Specijalist za biofizikalnu

funkcijsku medicinu

 

Josipa Kosora 32

23000 Zadar

Hrvatska

 

darko.mardjetko@zd.t-com.hr

 

Tel   +385 23 333 363

Fax  +385 23 337 088


Izdvojeno

VEGA Audicolor - terapijska primjena frekvencija boja i tonova

  Vega Audicolor je uređaj za terapiju frekvencijama polarnih boja i tonova. Ovaj način liječenja naročito je pogodan za tretiranje psihosomatskih problema koji sudjeluju u razvoju kroničnih bolesti. Iz aspekta holističke medicine, neprihvatljivo je odvajati psihu od tijela s obzirom da su ta dva “polariteta” u stalnoj dinamičkoj interakciji, bilo centralno, preko neuro-hormonalnih centara u hipotalamusu i hipofizi ili periferno, preko kibernetičkih veza isprepletenih u aktivnom međustaničnom tkivu (matriks).

VEGA Audiocolor

VEGA Audiocolor

Svaka boja i ton predstavljaju specifični frekventni obrazac i kao takvi se mogu povezati sa određenim psiho-emotivnim stanjima. Kako i same misli predstavljaju frekventne obrasce, terapijskom upotrebom boja i tonova mogu se, na principu fizikalnih interferencija, mijenjati patološki misaoni obrasci i ublažavati njihove posljedice na normalno funkcioniranje tijela.
Cilj terapije je ponovno uspostavljanje harmonije neuro-hormonalnog sustava, a time i normaliziranje metabolizma.

Audicolor terapija spada u grupu tzv. egzogene biofizikalne informacijske terapije. Terapija se provodi magnetnim sondama korištenjem programske kartice sa 54 specifična programa koja obuhvaćaju različite indikacije, od neuroza, stresa, šoka, depresija, poremećaja spavanja pa do alergija, astme, tumorskih smetnji te kroničnih upala i bolova.