English
Ime:
Prezime:
E-mail:
Telefon:
Poruka:
 
   

Specijalistička ordinacija za opću medicinu
Darko Marđetko dr med

Adresa:  Josipa Kosora 32
                23 000 Zadar
                Hrvatska

Tel:         +385 23 333 363
Fax:        +385 23 337 088

E-mail:   darko.mardjetko@zd.t-com.hr

Map DataMap data ©2015 Google
Map Data
Map data ©2015 Google
Map data ©2015 Google
Map
Satellite