English

Specijalistička ordinacija

za opću medicinu

Darko Marđetko dr med

Specijalist za opću medicinu

Specijalist za biofizikalnu

funkcijsku medicinu

 

Josipa Kosora 32

23000 Zadar

Hrvatska

 

darko.mardjetko@zd.t-com.hr

 

Tel   +385 23 333 363

Fax  +385 23 337 088


Izdvojeno

Dijagnostika i terapija

 U našoj specijalističkoj ordinaciji, osim standardnih medicinskih usluga iz domene opće medicine pružamo i slijedeće specijalističke usluge:


 A) DIJAGNOSTIčKI POSTUPCI:

 1. Kompjutorska segmentalna elektrografija (Comp SEG):
  a) standardni program
  b) globalni program

 

 2. VEGA CHECK (Elektroregulatorna dijagnostika)

 

 3. Elektronsko testiranje i reguliranje metabolizma organizma (STT)

  4. Vega test expert
     (elektrodermalno-akupunkturno testiranje)

  5. Testiranje mokraće i sline na trovanja teškim metalima

  6. Spenglersan koloidni test
     (imunološki test krvi  na antitijela protiv bakterijskih koloida, otkrivanje sklonosti za razvoj    
      određenih  tipova bolesti)

  7. Pregled mokrace i krvi test trakama

 

  8. Mikroskopija svježe krvi u tamnom polju (MKTP)

 B) TERAPIJSKI POSTUPCI:


     1. Biofizikalna informacijska terapija (BIT)
     2. Matriks regeneracijska terapija (MRT)
     3. Induktivna terapija živčanog sustava(Vegasom)
     4. Audiocolor terapija
     5. Terapija Sl magnetnom karticom
     6. Terapija pulsirajućim magnetskim poljem
     7. Elektropulsna terapija po dr.Becku 
     8. Fotonska terapija plemenitim plinovima (PSB)
     9. Terapija alopatskim lijekovima

    10. Terapija raznim vrstama homeopatskih lijekova
    11. Injekcione i infuzijske terapije
    12. Ortomolekularna terapija (vitamini, minerali i drugi suplementi)